24-30 Juli 2022 Bahan Ogen: Ulangan 32:11-14 Tema: Ngajari Dingen Natang-Natang Anak

24-30 Juli 2022 Bahan Ogen: Ulangan 32:11-14 Tema: Ngajari Dingen Natang-Natang Anak

24-30 Juli 2022

Bahan Ogen: Ulangan 32:11-14

Tema: Ngajari Dingen Natang-Natang Anak


  1. Bena Kata

Ibas kegeluhen manusia pasti lit ngenanami proses ibas kegeluhenna misalna anak si tangtangna tubuh ku doni enda si awalna kitik denga janah i rawat orang tua, i ajari ajaren simehuli, i sekolahken seh maka anak pe dungna dewasa janah pe banci ka jadi anak si mehuli ibas kegeluhenna bagepe ngasup ia mpesehi sura-surana i tengah kegeluhenna. Bagepe Dibata si nggo natang-natang kita manusia ibas kegeluhenta seh maka kita ndatken pengajaren si benar i tengah-tengah kegeluhenta. Emaka ibas tema PJJ nta minggu enda ngajari dingen ngingetken kita uga kita harusna manusia ngasup ngajari sada ras sidebanna ibas pengajaren si mehuli si nggo leben i ituduhken Dibata nandangi kita manusia.

 

  1. Isi

Ibas Ulangen 32:11-14 enda nuriken ija Musa ermeriah ukur ibas kemenangenna si ibereken Dibata paksa Bangsa Israel ndarat i Mesir nari, emaka rende ia janah nggejabken maka Dibata tetap ngkawali janah pe tetap mpekena-kena bangsa Israel aminna melala si la ngena ate Dibata ibahan bangsa Israel janah teridah i jenda maka Dibata la terjeng melepasken hanya melepaskan bangsa Israel ndarat bas Mesir nari tapi Dibata pe mereken pengajaren si mehuli/benar nandangi bangsa Israel, i bandingken bagi seekor burung rajawali ibas ngepkep anak-anakna.

Burung rajawali eme sada burung si berukuren besar, janah rajawali eme sada burung si termasuk telaten ija paksa atena naruhen teridah maka ibannna me mejile kel inganna guna ngalo-ngalo anakna si mbaru naper ibuatna bas perik sideban nari mbulu si menipes ras kuling-kuling bas rubia-rubia janah tamakenna ibas asarna segelahna e banci jadi lapik man anakna paksa nggo naper.Janah ibahanna ingan anakna e senyaman mungkin. Janah adi nggo tubuh anak rajawali enda seh paksana ia pe iajari indungna segelah ngasup ngalaken ancaman-ancaman bagepe keadaan sekelewetna. Emaka indung rajawali enda ngajari anakna ija adi enggo mulai galang anakna i jaraina guna ngibakken sayapna janah pe i huntakna anakna gelah ia banci njayo ras pe banci kabang alu megegeh seh paksana anakna e banci njayo ibas indungna nari. Adi si idah pengajaren si ibereken indung rajawali nandangi anakna maka teridah tuhu-tuhu burung rajawali mereken pengajaren si mehuli nandangi anakna segelah anakna banci ngasup ngalaken ancaman entah pe perbeben si reh ngancam kegeluhenna misalna bagi reh pe angin kalisungsung si mengancam kegeluhenna maka ngasup ia ngadapisa perban kitik-kitik nari enggo i ajari indungna paguh ibas ngalaken keadaan kai pe.

Adi sinehen uga cara rajawali ngkelengi ras pe mpekena-kena anakna bali bagi manusia bagi nina kalak karo, “Anakku Buah Baraku” kaipe i lakokenna orang tua nandangi anak e, kai pe i gengkenna nandangi anak e, janah i pesikap anak e alu dem keleng ate gelah mejile perbelin anak-anak e terlebih jadi anak si maba kesangapen nandangi keluarga. Janah bagepe ibas kita ngajarken anak-anakta si bahanlah tetap palasna kata Dibata ibas mabai anak e ngelakoken si mehuli bagepe jadi anak si meteh mehuli.
III. Pengkenaina

Bahan PJJnta enda mabai kita gelah “Ngajari dingen Natang-natang Anak”. PengajarenNa nandangi kita eme sieteh maka Dibata enggo leben ngajarken kita manusia kubas ajaren si benar/pentar. Dibata nggo leben nuduhken kuasaNa gelah kita la mbiar ibas ndalani kegeluhenta si banci saja erbahan melungen ras lit ate mesui si igejapken kita ibas kegeluhenta. Adi sinen maka Dibata nggo leben mpesikap kegeluhenta di si begiken katana ibas kitab Ulangen 32:11-14 ija si idah Musa jadi usihen nandangi bangsa Israel  alu ngendeken ende-enden ibas mpermuliaken Dibata. Igejabken Musa maka ia ras bangsa Israel enggo isampati Tuhan ndarat bas taneh Mesir nari.

Emaka ibas bahan ras tema PJJnta enda ngingetken nandangi kita maka bas Tuhan kita nggeluh alu tutus, gelah ngasup kita jadi usihen nandangi anakta,keluargata, teman-temanta bagepe man kerina teman sekelewetta. Natang-natang anak alu gegeh kuasa Dibata lanai mabai anak manja entahpe la meteh mehuli, tapi mabai anak meteh orat nggeluh bas Tuhan, sebab pasti bene pemeteh ras pe kepentaren adi la iajarken alu mehuli ras pe i pakeken alu mehuli. Biak si mehuli bas anak teridah adi iajari kitik-kitik nari alu i bereken tanggungjawab ibas kegeluhenna, biak simehuli nandangi anak turah ibas lingkungen si mejile, ija tiap wari ngoge kata Dibata, segelahna anak e pe ngasup erdewasana ibas kiniteken bagepe ibas kegeluhenna.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.