Bahan PJJ 26 Juni – 02 Juli 2022, Pejore Ukur ku si Benar (Hari Anti narkoba) Ogen : I Korinti 15:33-34

Bahan PJJ 26 Juni – 02 Juli 2022, Pejore Ukur ku si Benar (Hari Anti narkoba) Ogen : I Korinti 15:33-34

Ogen : I Korinti 15:33-34

Tema : Pejore Ukur ku si Benar

(Hari Anti narkoba)


“Kebiasaan terbangun melalui pergaulan”. Kata-kata enda ncidahken uga belinna kerna pengaruh pergaulen e ku bas kebiasaanta. Ras ise kita ergaul umumna nentuken kualitas dirinta kedungenna. I Korinti 15:33-34 itulisken rasul Paulus guna jadi pertenget nandangi perpulungen Korinti gelah banci njaga kegeluhenna tetap mehuli arah  beluhna ia njaga pergaulenna tep-tep wari. Lit dua hal si itekanken Paulus ijenda, eme ras ise kita ergaul, ras uga caranta bergaul e.  Ayat enda i tulisken Paulus ngidah persoalen si turah paksa e kerna kiniteken enterem perpulungen  si la tek maka lit nge pagi kekeken kalak si enggo mate (Bindu 12). Kai si ituriken Paulus i bas ayat 33-34 e me alasen maka perpulungen e la ngasup ngaloken doktrin kerna kekeken kalak si enggo mate. Persoalen enda i duga turah arah pergaulen si la mehuli mabai cara nggeluh papak. Sebab konsep si keliru mabai gaya hidup/cara nggeluh si tentu keliru ka.

Paulus ngkonsepken I Korinti 15:33-34 i bas 3 bagin eme:

  1. Ayat 33, Teguren. Ola kel kam papak! Pergaulen si la mehuli, ncedaken biak si mehuli. Situhuna ungkapen enda labo lit i bas kalangen kekristenan saja ngenca, tapi pe melala muncul i bas literatur Yunani-Romawi kuno. Realita i bas kegeluhen tep-tep wari si ncidahken maka kualitas sekalak jelma tergantung ras ise ia bergaul. Kata bergaul (ethos) enda iertiken alu kata kebiasaan entah pe moralitas. Kata papak (planao:sesat) secara hurufiah nuriken kerna arah kegeluhen si salah entah pe tujun si la jelas. Sinuduhken maka pergaulen si la mehuli ras ncedaken biak simehuli e imulai i bas pemikiren si la mehuli, sebagai hasil/ulih perpulungen si terpengaruh ku bas kalak si keliru.
  2. Ayat 34a, nasihat: nginget kesalahen perpulungen Korinti imulai ibas pemikiren si keliru nari, emaka iajarken Paulus gelah mpejore ukurna ku bas si benar. Mabai pusuhna mulihken “sadar” i bas kemabuken erkiteken kesesatenna sedekah enda. Sebab kata pejorelah ukurndu enda ncidahken situasi maka perpulungen e tuhu-tuhu lanai ngasup ngkuasai dirina bali ras kalak si paksana mabuk erkiteken inem-inemen si mabai kegeluhen moral ceda. Fokus utama Paulus i jenda eme ngubah prilaku perpulungen alu cara ngubah pola pikirna perlebe.
  3. Ayat 34b, kecaman: lit denga piga-piga si la nandai Dibata, gelah mela i akapna. Situhuna i bas ayat enda Paulus ngataken maka labo terjeng la nandai Dibata ngenca, tapi e situhuna ngertiken maka kalak si la nandai Dibata e eme kalak si “motu/la erpemeteh” sebab kerna Dibata e enggo nge situhuna tangkas arah pengajaren. Jadi perpulungen si bage bali ras kalak si memang tuhu-tuhu la erpengangkan kerna kiniteken. Tentu e ncidahken kualitas si buruk sebab ia enggo ngaloken pengajaren tapi posisina bali ras kalak silenga ngalokenca. Enda me siarusna erbahansa mela akapna.

Erpalasken penjelasen enda alu temata wari sendah “ Pejore ukur ku si benar” mabai kita ngidah posisi kegeluhenta genduari ibas pergaulen rikutken pe pengangkanta kerna pengajaren kiniteken si enggo ialoken kita sedekah enda. Selaku kalak si tek maka arusna min kita enggo beluh rukur si mehuli, ngasup nguasai diri la ikut i bas si la benar sebagai wujud nyata pengajaren si enggo tanem i bas pusuhta. Tentu i bas praktek kegeluhen sura-sura ras ukurta tetap nuju ku bas si benar ras mehuli. Beluh kita nilahken dirinta i bas pergaulen si la mehuli nari. Salah sadana eme persoalen nasional si paksana iadapi bangsanta  kerna narkoba. Sebab siangka ras sieteh maka i bas situasi zaman gundari enda peredaren narkoba e enggo cukup tinggikel dingen tentu e banci mabai kehancuren i bas kegeluhenta. Sebab lanai bo erpandangen kerna umur, situasi ekonomi, pendahin rsd si ikenai narkoba enda tapi enggo kerina lapisen masyarakat melala kalak si enggo kecandun. Tentu enda berpengaruh kel ku bas kegeluhenta sebab dampakna  mabai pola pikir ras cara nggeluh lanai bagi sura-sura Dibata.


Pdt. Perinatalina Br Sitepu

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.