PJJ, 26 SEPTEMBER-02 OKTOBER 2021 BUJUR BAS PENDAHIN (KUAN-KUANEN 16:8,11 ;17:23)

PJJ, 26 SEPTEMBER-02 OKTOBER 2021 BUJUR BAS PENDAHIN (KUAN-KUANEN 16:8,11 ;17:23)

Tema Perpulungen Jabu-Jabuta eme bujur bas pendahin. Kata bujur banci i ertiken alu kata benar si ertina sesuai sebagaimana adanya (seharusnya); tidak berat sebelah (adil), lurus; dapat di percaya. Sedangken pendahin melakukan suatu pekerjaan (perbuatan). Jadi Bujur bas pendahin eme kap ngelakoken pendahin alu biak si seharusna, adil, payo ras banci terteki.

Palas guna ngertiken tema enda Dibata nepa manusia guna erdahin, mpekena doni si enggo i tepa Dibata (bdk. Kej. 1:26-27). Mandat Dibata man manusia eme guna erdahin. Pendahin si ebereken Dibata pe erbage-bage, sesuai ras talenta ras kemampuan manusia guna i dahikenna. Janah arah pendahin Dibata nehken pasu-pasuna. Jadi arah pendahin si ipasu-pasu Dibata me maka tercukupi kerina siniperluken kita. Si jadi persoalen ras kenyataenna paksa gundari enda enterem kalak kristen salah ngertiken pendahin si i beren Dibata seh maka ibas pendalanken pe enggo salah. Piga-piga hal si terjadi enterem si la tutus ibas pendahinna, la jujur, la adil, korupsi ras sidebanna. Ibas bahanta Kuan-kuanen 16:8 nuriken kerna biak bujur ibas pendahin. Madin rulih sitik tapi alu bujur, asangken rulih mbue tapi nipu. Jadi si terpenting carana labo hasilna. Bagepe kuan-kuanen 16:11;17:23, salah sada contoh kalak si erbinaga ibas make sukat-sukat ras timbangen. Hakim si korupsi erbuni-buni ia ngaloken sogok, e me sebabna la bani jumpa keadilen. Korupsi atau rasuah atau mencuri (bahasa latin : corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, maling) adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalah gunakan kepercayaan publik yang di kuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi perbahanen si bagenda e me kejahaten i lebe-lebe Dibata. Bujur bas pendahin si iarapken Dibata banci si benaken arah tengah-tengah jabuta, gereja, ras masyarakat. Mari si pertama si angkai erti pendahin si enggo i bereken Dibata man banta, janah arah si e maka kita ngasup ndahikenca alu tutus, makeken waktu alu payo ras ertanggung jawab arah dahin sikitikna pe. Alu erpengarapen man Tuhan maka dahin si idahiken alu bujur Tuhan masu-masu ulihna.


Pdt. Merry P. Br Sitepu, S.Th

(GBKP Rg. Rampah)

__Klasis Menara____

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.